Tin Sinh Hoạt Đạo Sài Gòn

TRẠI HÈ VỮNG TIẾN 2016 (29.6-3.7.2016) TẠI KDL MẶT TRỜI BUỔI SÁNG


TRẠI HÈ VỮNG TIẾN 2016 Từ 29/6 đến 3/7 Trại Hè Vững Tiến 2016 diễn ra tại KDL Mặt Trời [...]

Đạo Sài Gòn chào cờ đầu Quý II/2016


Sáng nay Chủ Nhật 3 /4/2016, Đạo Sài Gòn chào cờ đầu Quý II. Sau câu chuyện dưới cờ, [...]

Thử Thách Liên Thiếu 2016


Chủ Nhật 20 tháng 03 năm 2016, 146 thiếu sinh, 21 huynh trưởng và 21 tráng sinh phục vụ [...]

CÁC ĐƠN VỊ CHÀO CỜ CHUNG TẠI CÔNG VIÊN TAO ĐÀN 28/2


Trên 700 hướng đạo sinh của 8 đơn vị độc lập cùng tham gia chào cờ tại Công Viên [...]

Trưởng Bear Grylls Dạy Kỹ Năng Sinh Tồn


Trưởng Bear Grylls  Dạy Kỹ Năng Sinh Tồn After challenging groups of men and women to fend for themselves in [...]