Hướng Đạo tại Việt Nam

Trong những năm 1927 – 1930, các đơn vị Hướng đạo Việt Nam đầu tiên xuất hiện ở miền Bắc, hầu hết đều trực thuộc Hội Hướng Đạo Pháp. Mãi đến tháng 9 năm 1930, phong trào Hướng Đạo mới được quảng bá rộng rãi tại Việt Nam.

Phong trào Hướng Đạo đã thu hút rất nhiều người về sau có vai trò quan trọng trong lịch sử như: Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Lưu Hữu Phước, Tôn Thất Tùng, Kha Vạn Cân, Nguyễn Cơ Thạch, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Tuyên, Phạm Biểu Tâm, Văn Cao, Hoàng Quý, Đỗ Nhuận, Thái Văn Lung, Cung Giũ Nguyên…

Tạ Quang Bửu là Huynh trưởng người Việt Nam đầu tiên được huấn luyện chính thức của Hội Hướng Đạo Anh Quốc tại trại trường Gilwel năm 1939, và từng được chính Baden Powell trao dây gỗ Huy hiệu rừng (Woodbadge). Sau này, ông giữ cương vị là Trại trưởng Trại trường Bạch Mã của Hội Hướng Đạo Việt Nam.

Năm 1946, Hội nghị Huynh trưởng toàn quốc đã thống nhất phong trào Hướng Đạo của ba miền Bắc, Trung, Nam và Bộ Tổng Ủy viên hội được thành lập. Tháng 5 năm 1946, Hồ Chí Minh, khi đó là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới được thành lập, đã nhận lời làm Hội trưởng Danh dự của Hội Hướng Đạo Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm trại hè của Hướng Đạo Sinh Hà Nội năm 1946

Từ 1954-1975, Phong trào Hướng Đạo vẫn hoạt động tại miền Nam như là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên đặt căn bản trên sự tự nguyện, phi chính trị, mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc hay tín ngưỡng, phù hợp với mục đích, nguyên tắc và phương pháp do người sáng lập phong trào đề xuất.

Do điều kiện lịch sử, những năm sau 1975 các hoạt động của phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam ngưng hoàn toàn. Từ những năm đầu thập kỷ 90 đến nay, do nhu cầu vui chơi và giáo dục thanh thiếu nhi của xã hội, một số đơn vị Hướng Đạo bắt đầu hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt.

Các đơn vị Hướng Đạo tại công viên Tao Đàn làm lễ chào cờ chung.

%d bloggers like this: