Gia nhập phong trào

Khi biết đến Phong trào Hướng Đạo, các em hãy tìm đến một đơn vị Hướng Đạo đang sinh hoạt ở gần nhà em nhất, rồi nhờ phụ huynh đưa đến, hoặc tự đến gặp Huynh trưởng (hay bất cứ thành viên nào) rồi nhờ họ giới thiệu với đơn vị để được hướng dẫn những thủ tục ban đầu.

Khi đến với đơn vị, các em có thể sinh hoạt làm quen một vài tuần để tìm hiểu thêm về đường lối, mục đích, cách chơi của những người Hướng Đạo Sinh. Nếu thấy thích hợp thì nộp thư cho phép gia nhập của phụ huynh gửi đến Huynh trưởng (theo mẫu qui định), thư cho phép phải có chữ ký chấp thuận của phụ huynh hay người giám hộ đối với những bạn dưới 18 tuổi.

Một khi đã quyết tâm gia nhập, các em sẽ chấp nhận lối sống của người Hướng Đạo Sinh: Thứ nhất các em phải tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt, kỳ cắm trại. Thứ hai các em phải chấp nhận học tập rèn luyện và tự rèn luyện theo chương trình và phương pháp do phong trào đưa ra để thăng tiến và hoàn thiện bản thân.

Một khi đã đồng ý cho các em gia nhập phong trào, phụ huynh hãy tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động dù có chút lo lắng. Do đặc thù sinh hoạt tại công viên trên địa bàn thành phố lớn như Hồ Chí Minh, hầu hết các em đến từ các cộng đồng dân cư xa nhau, ít cơ hội họp đội, ít cơ hội sống giữa thiên nhiên hoang dã, bị nhiều hoạt động có tính giải trí chi phối cho nên các phụ huynh phải hết sức tuân thủ các điều kiện cam kết với Huynh trưởng khi gia nhập. Hãy nên giữ liên lạc với Huynh trưởng để nắm rõ về tinh thần và sự thăng tiến của các em trong suốt quá trình tham gia phong trào.

Những em năng động, có hoài bão và quyết tâm, được dẫn dắt tốt mới ở lại lâu với phong trào và thật sự sẽ hưởng được lợi ích của Hướng Đạo. Không ít em sẽ rời phong trào vì lí do này hay lý do khác, mỗi đơn vị sẽ có thỏa thuận và hướng dẫn cụ thể với phụ huynh. Qui ước chung là nếu em rời đơn vị thì phải trả khăn quàng lại cho đơn vị.


Liên hệ đăng ký gia nhập


%d bloggers like this: