Lời nói đầu của B.P trong sách “Scouting for Boys”

Phong trào Hướng Đạo đã được nhiều người say mê mô tả như là một cuộc cách mạng về giáo dục. Nhưng nó không phải thế. Nó chỉ đơn thuần là một gợi ý ngẫu nhiên cho một hoạt động giải trí vui chơi ngoài trời, vô tình lại trở thành một phương tiện hỗ […]